Qeydiyyat

Festival Cədvəli

23 noyabr
09:00 - 13:00 ƏSAS VƏ ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR
13:00 - 13:15 AÇILIŞ MƏRASİMİ
13:15 - 14:00 ASUDƏ VAXT
14:00 - 15:45 ƏSAS VƏ ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR
15:45 - 16:15 ASUDƏ VAXT
16:15 - 18:00 ƏSAS VƏ ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR
18:00 - 19:00 SƏHNƏDƏ MUSİQİLİ NÖMRƏ
19:00 - 23:00 ƏYLƏNCƏ PROQRAMI
24 noyabr
09:00 - 13:00 ƏSAS VƏ ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR
13:00 - 14:00 ASUDƏ VAXT
14:00 - 15:45 ƏSAS VƏ ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR
15:45 - 16:15 ASUDƏ VAXT
16:15 - 18:00 ƏSAS VƏ ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR
18:00 - 19:00 ASUDƏ VAXT
19:00 - 23:00 ƏYLƏNCƏ PROQRAMI
25 noyabr
09:00 - 13:00 ƏSAS VƏ ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR
13:00 - 14:00 ASUDƏ VAXT
14:00 - 15:45 ƏSAS VƏ ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR
15:45 - 16:15 ASUDƏ VAXT
16:15 - 18:00 ƏSAS VƏ ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR
18:00 - 19:00 ASUDƏ VAXT
19:00 - 23:00 ƏYLƏNCƏ PROQRAMI
26 noyabr
09:00 - 13:00 ƏSAS VƏ ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR
13:00 - 14:00 ASUDƏ VAXT
14:00 - 15:45 ƏSAS VƏ ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR
15:45 - 16:15 ASUDƏ VAXT
16:15 - 18:00 ƏSAS VƏ ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR
18:00 - 19:00 ASUDƏ VAXT
19:00 - 20:00 BAĞLANIŞ MƏRASİMİ
20:00 - 23:00 ƏYLƏNCƏ PROQRAMI

GəncFest 2023 © Bütün hüquqlar qorunur